Halal Thai icon

Halal Thai APK

Halal Thai
0 votes, 0/5

Halal Thai description:

แอป halal thai หรือ ฮาลาลแอปพลิเคชั่น ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง การขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ทันที ด้วยการป้อนหมายเลขรับรอง หมายเลขบาร์โค๊ด และคิว อาร์โค๊ดซึ่งติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
Show more
Older version of Halal Thai APK
Halal Thai 1.1.1 for Android 4.0.3 APK file

Version: 1.1.1 for Android Android 4.0.3

Update on: December 06 18

Signature: 23bc980df3435e7c825ffbf562ae539955c79921

Size: 11.48 MB (12,040,264 bytes)

Download APK (11 MB)