0.0
0 críticas
12.97 MB
Everyone
Calificación de contenido
676
Descargas
AgriS Farmer captura de pantalla 1 AgriS Farmer captura de pantalla 2 AgriS Farmer captura de pantalla 3 AgriS Farmer captura de pantalla 4 AgriS Farmer captura de pantalla 5 AgriS Farmer captura de pantalla 6 AgriS Farmer captura de pantalla 7 AgriS Farmer captura de pantalla 8 AgriS Farmer captura de pantalla 9 AgriS Farmer captura de pantalla 10 AgriS Farmer captura de pantalla 11 AgriS Farmer captura de pantalla 12

Acerca de estas aplicaciones

AgriS Farmer is the support application for farmers.

AgriS Farmer descripción

AgriS Farmer là ứng dụng hỗ trợ cho người nông dân.
- Cung cấp một hệ sinh thái công nghệ được tích hợp chặt chẽ với nhau giúp các luồng công việc từ người nông dân đẠn người cán bộ nông vụ và các đối tượng liên quan khác được trôi chảy và hiệu quả.
Ưu điểm:
- KẠt nối nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả giữa cán bộ nông vụ, nông dân & các đối tượng liên quan trong suốt vòng đời sản phẩm.
- Giúp người nông dân tiẠp cận thông tin một cách hiệu quả như các chính sách, thông tin khuyẠn nông hữu ích,....
- Người nông dân được hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp.
- Tạo sự gắn bó mật thiẠt với người nông dân.
↓ Lee mas