0.0
0 críticas
46.86 MB
Everyone
Calificación de contenido
128
Descargas
BAExpress captura de pantalla 1 BAExpress captura de pantalla 2 BAExpress captura de pantalla 3 BAExpress captura de pantalla 4 BAExpress captura de pantalla 5

Acerca de estas aplicaciones

Application intended for customers using the delivery function of Binh Anh

BAExpress descripción

- Quý khách có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có trên hệ thống
- Gửi cảnh báo đẠn ứng dụng ngay lập tức khi xuất hiện sự cố trên xe
- Tra cứu, tìm kiẠm, xem thông tin tất cả các xe mà mình quản lý
- Bình Anh ghi nhận và cảm ơn tất cả các đề xuất tính năng mà quý khách mong muốn có trên ứng dụng này.
- Phản hồi của quý khách có thể gửi trực tiẠp trên ứng dụng hoặc qua hotline của Binh Anh.
↓ Lee mas

Aplicaciones Similares