0.0
0 críticas
11.53 MB
Everyone
Calificación de contenido
79
Descargas
BiH Freelancers Generator captura de pantalla 1 BiH Freelancers Generator captura de pantalla 2 BiH Freelancers Generator captura de pantalla 3 BiH Freelancers Generator captura de pantalla 4 BiH Freelancers Generator captura de pantalla 5

Acerca de estas aplicaciones

Records of income, expenses, clients as well as review of pdf files, printing ...

BiH Freelancers Generator descripción

BiH Freelancers Generator je aplikacija osmišljena da olakša proceduru plaćanja poreza na dohodak svim freelancerima u Bosni i Hercegovini. Kroz najjednostavniji sistem, aplikacija će omogućiti korisniku dodavanje prihoda u nekoliko jednostavnih koraka nakon čega korisnik dobija priliku da vidi rashode na tom prihodu, generirani obrazac, kopije uplatnica itd.
↓ Lee mas