0.0
0 críticas
48.85 MB
Teen
Calificación de contenido
150.7K
Descargas
blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 1 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 2 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 3 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 4 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 5 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 6 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 7 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 8 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 9 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 10 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 11 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 12 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 13 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 14 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 15 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 16 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 17 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 18 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 19 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 20 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 21 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 22 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 23 blabla : Cộng đồng MetaVoice captura de pantalla 24

blabla : Cộng đồng MetaVoice descripción

Gặp một cái tôi khác qua giọng nói
Cộng đồng Meta Voice
blabla

Với blabla, bất kỳ ai cũng có thể phát LIVE.

Với blabla, bạn không cần phải tạm ngưng những công việc đang làm dở dang.
Bạn có thể vừa học, vừa chơi thể thao, vừa lái xe và vừa nghe blabla cùng lúc.

Giới thiệu về dịch vụ blabla. :)

Với blabla, bất kì ai đều có thể mở blashow - mô hình radio trực tuyẠn 1 người làm host!
Tính năng blaparty - phát theo dạng mời nhiều người cùng tham gia - có thể trò chuyện radio một lúc tới 5 người.

[Show! Mô hình âm thanh mở trực tuyẠn]
Là dịch vụ mà bất kì ai đều có thể mở kênh âm thanh trực tuyẠn
Và trò chuyện với những người dùng khác. Vì là mô hình mở nên ai cũng có thể tham gia.

[Party! Cộng đồng âm thanh mô hình mời!]
Có thể mời những người bạn có cùng sở thích và trò chuyện trực tiẠp vui vẻ.
Nhiều người có thể trò chuyện trực tiẠp đồng thời bằng giọng nói.
Chỉ những bạn bè được mời mới có thể tham gia.

[Mini! Nội dung âm thanh short form]
Hãy lưu lại những nội dung ngắn nhưng mạnh mẽ của riêng bạn.
Có thể ghi âm lại những khoảnh khắc đáng tiẠc nẠu bỏ lỡ trong blashow.

- Tặng Bánh Quy cho bất kỳ ai
- Tặng Bánh Quy thể hiện tấm lòng mình với host yêu thích.
- Nhấn thích, theo dõi và nhận thông báo về hoạt động của những người bạn theo dõi.
- Trong Party dù phát sóng đã kẠt thúc vẫn có thể duy trì cuộc trò chuyện,
- Tại Cá nhân, có thể quản lý danh mục nội dung bạn đã tham gia, quản lý bạn bè, Bánh Quy.
- Với fanboard, bạn có thể bày bỏ tấm lòng của mình với host và trò chuyện tự do.

Trung tâm khách hàng blabla : https://spotlight101.zendesk.com/hc/vi
Trang chủ blabla chính thức : http://vn.blabla.audio/
Instagram blabla chính thức : https://www.instagram.com/blabla_vn/
Facebook blabla chính thức : https://www.facebook.com/vn.blabla
Youtube blabla chính thức(korea) : https://www.youtube.com/channel/UCjblolyUUvUWU8LJ-VIFS3Q
blablaENM Corp. : https://vi.blablaenm.com
↓ Lee mas