0.0
0 críticas
50.49 MB
Everyone
Calificación de contenido
106.7K
Descargas
C-ThaiNguyen captura de pantalla 1 C-ThaiNguyen captura de pantalla 2 C-ThaiNguyen captura de pantalla 3 C-ThaiNguyen captura de pantalla 4 C-ThaiNguyen captura de pantalla 5 C-ThaiNguyen captura de pantalla 6

Acerca de estas aplicaciones

Citizen C-ThaiNguyen system is a tool to connect the government with the people

C-ThaiNguyen descripción

Hệ thống app C-ThaiNguyen Công dân Thái Nguyên là công cụ để kẠt nối chính quyền và người dân, khách du lịch nhằm đưa tin phản ánh kèm theo hình ảnh, video clip về những vấn đề bất cập cần hỗ trợ xử lý trên địa bàn thành phố.
Ứng dụng bao gồm các tính năng:
- Phản ánh trong cộng đồng
- Đánh giá phản hồi
- Phản ánh của tôi, thông báo xử lý phản ánh
- Thông tin tuyên truyền
- Thông tin cảnh báo
↓ Lee mas