0.0
0 críticas
67.67 MB
Everyone
Calificación de contenido
2.9K
Descargas
Công dân số-Xứ Lạng captura de pantalla 1 Công dân số-Xứ Lạng captura de pantalla 2 Công dân số-Xứ Lạng captura de pantalla 3 Công dân số-Xứ Lạng captura de pantalla 4

Công dân số-Xứ Lạng descripción

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tẠ, quan trắc môi trường, đất đai,... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiẠn độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.
Lưu ý: Ứng dụng không đại diện cho chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức chính trị nào.
↓ Lee mas