<span >NowPartner - Now.vn Shipper</span> icon

NowPartner - Now.vn Shipper APK

NowPartner - Now.vn Shipper
0 votes, 0/5

NowPartner - Now.vn Shipper description:

Show more
Older version of NowPartner - Now.vn Shipper APK
NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.2 for Android 4.1 APK file

Version: 9.2.2 for Android Android 4.1

Update on: March 13 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.45 MB (8,859,740 bytes)

Download APK (8.45 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.2.1 for Android Android 4.0

Update on: February 05 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.43 MB (8,841,259 bytes)

Download APK (8.43 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2 for Android 4.0 APK file

Version: 9.2 for Android Android 4.0

Update on: February 03 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.42 MB (8,832,565 bytes)

Download APK (8.42 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.1.2 for Android 4.0 APK file

Version: 9.1.2 for Android Android 4.0

Update on: January 11 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.31 MB (8,718,414 bytes)

Download APK (8.31 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.1.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.1.1 for Android Android 4.0

Update on: December 22 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.24 MB (8,641,279 bytes)

Download APK (8.24 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.1 for Android Android 4.0

Update on: December 13 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.22 MB (8,621,190 bytes)

Download APK (8.22 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.0.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.0.1 for Android Android 4.0

Update on: October 31 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 7.00 MB (7,338,784 bytes)

Download APK (7.00 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.0 for Android 4.0 APK file

Version: 9.0 for Android Android 4.0

Update on: October 08 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 6.90 MB (7,232,272 bytes)

Download APK (6.90 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 8.0 for Android 4.0 APK file

Version: 8.0 for Android Android 4.0

Update on: August 18 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 6.48 MB (6,798,184 bytes)

Download APK (6.48 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 6.0 for Android 4.0 APK file

Version: 6.0 for Android Android 4.0

Update on: June 14 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 5.92 MB (6,206,075 bytes)

Download APK (5.92 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 4.0 for Android 4.0 APK file

Version: 4.0 for Android Android 4.0

Update on: March 30 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 6.17 MB (6,471,931 bytes)

Download APK (6.17 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 3.0 for Android 4.0 APK file

Version: 3.0 for Android Android 4.0

Update on: March 24 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 5.63 MB (5,902,559 bytes)

Download APK (5.63 MB)

User reviews
Thắng Phan avatar

Thắng Phan

Good job

Camuto Vince avatar

Camuto Vince

Good update

 avatar

App lần nào cập nhật cũng lag,lúc nào load đơn mới cũng xoay đang xử lý.mấy bản cũ thì khi load đơn mới nhanh nhưng bản mới cập nhật thì quá tệ

Van Nam Tran avatar

Van Nam Tran

App bug đã nhiều k chịu sửa, chả hiểu chú nào Design app mới, dùng đt làm như web vẻ vời lung tung nhìn chả đâu vào đâu, hiển thị càng khó nhìn. App quá tệ! Tester k bjk nghĩ gì nữa 😂

 avatar

Dev làm cái app mà tính khoảng cách từ a đến b dành cho ng đi bộ,tính vậy ae shiper mỗi lần mất vài trăm mét. Đi bộ toàn ngược chiều nên khoảng cách gần,ae chạy bằng xe chứ. Đã bị bóp cổ tiền ship còn ăn gian cả đoạn dg giao hàng nữa thì cái tâm dev ở đâu ??? Mỗi đơn mất từ 2 đến 3k. Mấy ng đi xa thì còn thiệt thòi nhiều hơn. Dev xem lại app nhé !