NowPartner - Now.vn Shipper icon

NowPartner - Now.vn Shipper APK

NowPartner - Now.vn Shipper
222 votes, 3.45495/5

NowPartner - Now.vn Shipper description:

1/ Đơn DeliveryNow:
- Cho phép partner chủ động lấy đơn free-pick
- Cho phép partner chủ động chuyển trạng thái 'Nhà hàng đóng cửa' và 'Không giao được hàng'
- Bổ sung thuộc tính 'khoảng cách từ shipper đến nhà hàng' và 'có sớm giao sớm'
- Sắp xếp lại thứ tự đơn hàng auto-assign: Đơn đến sau nằm ở dưới
- Cho phép bỏ qua đơn hàng auto-assign

2/ Đơn ExpressNow
- Rút gọn các trạng thái đơn hàng
- Điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với chính sách

3/ Màn hình chỉ đường đi: Bổ sung tùy chọn tìm đường qua G. Maps app

4/ Thu nhập theo ngày: Bổ sung đơn giá ship

5/ Check-in: Full-time partner sẽ đăng ký ca part-time nếu check-in ngoài giờ làm việc

------------------------------------
Nếu App bị lỗi, ghé cty, lầu 8, gặp anh Minh ở gần phòng kế toán để kiểm tra - hoặc gọi phone anh Khoa
Show more
Older version of NowPartner - Now.vn Shipper APK
NowPartner - Now.vn Shipper 9.5.8 for Android 4.1 APK file

Version: 9.5.8 for Android Android 4.1

Update on: August 10 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 13.98 MB (14,659,795 bytes)

Download APK (13.98 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.4.2 for Android 4.1 APK file

Version: 9.4.2 for Android Android 4.1

Update on: August 09 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 13.96 MB (14,635,651 bytes)

Download APK (13.96 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.4.1 for Android 4.1 APK file

Version: 9.4.1 for Android Android 4.1

Update on: July 27 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 13.96 MB (14,635,847 bytes)

Download APK (13.96 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.4 for Android 4.1 APK file

Version: 9.4 for Android Android 4.1

Update on: July 25 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 13.96 MB (14,635,499 bytes)

Download APK (13.96 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.4 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.4 for Android Android 4.1

Update on: July 10 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.38 MB (17,172,104 bytes)

Download APK (16.38 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.2 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.2 for Android Android 4.1

Update on: June 14 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.46 MB (17,263,774 bytes)

Download APK (16.46 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.2 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.2 for Android Android 4.1

Update on: June 13 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.46 MB (17,264,034 bytes)

Download APK (16.46 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.1 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.1 for Android Android 4.1

Update on: June 01 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.39 MB (17,189,996 bytes)

Download APK (16.39 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.1 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.1 for Android Android 4.1

Update on: May 28 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.39 MB (17,189,964 bytes)

Download APK (16.39 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.1 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.1 for Android Android 4.1

Update on: May 24 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.38 MB (17,179,100 bytes)

Download APK (16.38 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.3.1 for Android 4.1 APK file

Version: 9.3.1 for Android Android 4.1

Update on: May 23 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 16.38 MB (17,179,108 bytes)

Download APK (16.38 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.5 for Android 4.1 APK file

Version: 9.2.5 for Android Android 4.1

Update on: May 16 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.53 MB (8,940,539 bytes)

Download APK (8.53 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.4 for Android 4.1 APK file

Version: 9.2.4 for Android Android 4.1

Update on: April 30 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.51 MB (8,924,462 bytes)

Download APK (8.51 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.3.1 for Android 4.1 APK file

Version: 9.2.3.1 for Android Android 4.1

Update on: March 30 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.48 MB (8,888,147 bytes)

Download APK (8.48 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.3 for Android 4.1 APK file

Version: 9.2.3 for Android Android 4.1

Update on: March 26 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.48 MB (8,888,075 bytes)

Download APK (8.48 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.2 for Android 4.1 APK file

Version: 9.2.2 for Android Android 4.1

Update on: March 13 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.45 MB (8,859,740 bytes)

Download APK (8.45 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.2.1 for Android Android 4.0

Update on: February 05 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.43 MB (8,841,259 bytes)

Download APK (8.43 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.2 for Android 4.0 APK file

Version: 9.2 for Android Android 4.0

Update on: February 03 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.42 MB (8,832,565 bytes)

Download APK (8.42 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.1.2 for Android 4.0 APK file

Version: 9.1.2 for Android Android 4.0

Update on: January 11 18

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.31 MB (8,718,414 bytes)

Download APK (8.31 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.1.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.1.1 for Android Android 4.0

Update on: December 22 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.24 MB (8,641,279 bytes)

Download APK (8.24 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.1 for Android Android 4.0

Update on: December 13 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 8.22 MB (8,621,190 bytes)

Download APK (8.22 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.0.1 for Android 4.0 APK file

Version: 9.0.1 for Android Android 4.0

Update on: October 31 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 7.00 MB (7,338,784 bytes)

Download APK (7.00 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 9.0 for Android 4.0 APK file

Version: 9.0 for Android Android 4.0

Update on: October 08 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 6.90 MB (7,232,272 bytes)

Download APK (6.90 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 8.0 for Android 4.0 APK file

Version: 8.0 for Android Android 4.0

Update on: August 18 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 6.48 MB (6,798,184 bytes)

Download APK (6.48 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 6.0 for Android 4.0 APK file

Version: 6.0 for Android Android 4.0

Update on: June 14 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 5.92 MB (6,206,075 bytes)

Download APK (5.92 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 4.0 for Android 4.0 APK file

Version: 4.0 for Android Android 4.0

Update on: March 30 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 6.17 MB (6,471,931 bytes)

Download APK (6.17 MB)

NowPartner - Now.vn Shipper 3.0 for Android 4.0 APK file

Version: 3.0 for Android Android 4.0

Update on: March 24 17

Signature: 3f193ac8c2c50540c7c0de755669337914261c1d

Size: 5.63 MB (5,902,559 bytes)

Download APK (5.63 MB)

User reviews
Thắng Phan avatar

Thắng Phan

Good job

Camuto Vince avatar

Camuto Vince

Good update

 avatar

App lần nào cập nhật cũng lag,lúc nào load đơn mới cũng xoay đang xử lý.mấy bản cũ thì khi load đơn mới nhanh nhưng bản mới cập nhật thì quá tệ

Van Nam Tran avatar

Van Nam Tran

App bug đã nhiều k chịu sửa, chả hiểu chú nào Design app mới, dùng đt làm như web vẻ vời lung tung nhìn chả đâu vào đâu, hiển thị càng khó nhìn. App quá tệ! Tester k bjk nghĩ gì nữa 😂

 avatar

Dev làm cái app mà tính khoảng cách từ a đến b dành cho ng đi bộ,tính vậy ae shiper mỗi lần mất vài trăm mét. Đi bộ toàn ngược chiều nên khoảng cách gần,ae chạy bằng xe chứ. Đã bị bóp cổ tiền ship còn ăn gian cả đoạn dg giao hàng nữa thì cái tâm dev ở đâu ??? Mỗi đơn mất từ 2 đến 3k. Mấy ng đi xa thì còn thiệt thòi nhiều hơn. Dev xem lại app nhé !