4.4
87 críticas
3.89 MB
Everyone
Calificación de contenido
46.1K
Descargas
Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số captura de pantalla 1 Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số captura de pantalla 2 Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số captura de pantalla 3 Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số captura de pantalla 4 Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số captura de pantalla 5 Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số captura de pantalla 6

Calificación y revisión

4.4
87 calificaciones
5
4
3
2
1

Đổi Đầu Số, Cập Nhật Danh Bạ SIM 11 Số Thành 10 Số descripción

Việc chuyển đổi SIM 11 số về 10 số sẽ được chính thức thực hiện kể từ 0h00 ngày 15/9/2018. Tất cả các thuê bao di động tại Việt Nam đều bị tác động bởi đợt chuyển đổi này.

Theo quyẠt định của Bộ TT&TT, các thuê bao 11 số tại Việt Nam sẽ được chuyển từ đầu số 012x, 016x, 018x và 019x sang các đầu số 03x, 05x, 07x, 08x để thành dạng 10 chữ số.

• Các chức năng chính:

- Chuyển Đổi Tự Động: Chỉ với 1 một nút bấm duy nhất, tất cá số điện thoại 11 số sẽ được chuyển thành 10 số hoàn toàn tự động, theo quy chuẩn mới nhất của bộ TT&TT.

- Chuyển đổi Thủ Công: Chuyển đổi từng đầu số mà bạn muốn (Ví dụ: 0120 -> 070, +84120 -> +8470,...)

Ứng dụng hỗ trợ việc chuyển đồi với tất cả các nhà mạng: Mobifone,Viettel, VinaPhone, Vietnam Mobile,...

• Lịch chuyển đổi dự kiẠn của Viettel:
0169.66 - 039.66: Từ 0h00 ngày 15/9/2018
0169 - 039: Từ 0h00 ngày 17/9/2018
0168 - 038: Từ 0h00 ngày 19/9/2018
0167 - 037: Từ 0h00 ngày 23/9/2018
0166 - 036: Từ 0h00 ngày 25/9/2018
0165 - 035: Từ 0h00 ngày 27/9/2018
0164 - 034: Từ 0h00 ngày 03/10/2018
0163 - 033: Từ 0h00 ngày 05/10/2018
0162 - 032: Từ 0h00 ngày 07/10/2018

• Lịch chuyển đổi dự kiẠn của MobiFone:
0120 - 070: Từ 15/9 - 24/9
0121 - 079: Từ 24/9 - 27/9
0122 - 077: Từ 27/9 - 4/10
0126 - 076: Từ 4/10 - 7/10
0128 - 078: Từ 7/10 - 10/10

• Lịch chuyển đổi dự kiẠn của VinaPhone:
0123 - 083: Từ 0h00 ngày 24/9/2018
0124 - 084: Từ 0h00 ngày 15/9/2018
0125 - 085: Từ 0h00 ngày 27/9/2018
0127 - 081: Từ 0h00 ngày 18/9/2018
0129 - 082: Từ 0h00 ngày 21/9/2018

• Các đầu số Vietnamobile từ 15/9 - 23/9:
0186 --> 056
0188 --> 058

• Lịch chuyển đổi dự kiẠn của Gtel:
0199.2: Từ ngày 15/9
0199.3: Từ ngày 17/9
0199.8: Từ ngày 19/9
0199.9: Từ ngày 21/9
↓ Lee mas