0.0
0 críticas
28.43 MB
Everyone
Calificación de contenido
43K
Descargas
Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 1 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 2 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 3 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 4 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 5 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 6 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 7 Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án captura de pantalla 8

Elisa: Thời Khoá Biểu, Điểm Học Tập, Đề Thi Đáp Án descripción

Elisa - Quản lý học tập hiệu quả cho sinh viên, học sinh. Và dành cho các bậc phụ huynh theo dõi quản lý công việc học tập của con em tốt hơn.

*** Tra cứu điểm thi THPT, THCS, Tuyển sinh đại học - cao đẳng ***
*** Tài liệu ĐỀ THI & ĐÁP ÁN các kỳ THI TUYỂN SINH ***
*** Tin tức tuyển sinh, thi cử ***

Các mục quản lý:
- Thời khoá biểu.
- Môn học, điểm môn học.
- Điểm trung bình môn, học kỳ, cả năm.
- Bài tập về nhà.
- ĐẠm ngược đẠn sự kiện, ngày thi, ngày kiểm tra.
↓ Lee mas