0.0
0 críticas
5.69 MB
Everyone
Calificación de contenido
23.2K
Descargas
Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 1 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 2 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 3 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 4 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 5 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 6 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 7 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 8 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 9 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 10 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 11 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 12 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi captura de pantalla 13

Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi descripción

🌐📢Cân Lúa 2.0 miễn phí
⚖️ Cân lúa: Ứng dụng hỗ trợ bà con nông dân và thương lái tính toán số lượng khi cân lúa. Nhập số liệu tự động và nhiều chế độ xem.
📈 Lãi suất: Tính toán tiền lãi gửi tiết kiệm hoặc tiền lãi vay theo hàng tháng. Biết được tiền gốc và tiền lãi.
🛍️ Phần trăm: Tính toán số liệu phần trăm, tính số tiền giảm giá hoặc tăng giá theo phần trăm...
🗓️ Thời gian: Xác định khoảng thời gian, cộng hoặc trừ thời gian...
🏧 Tiền tệ: Chuyển đổi tiền của một số nước trên thế giới sang tiền Việt Nam và ngược lại.
↓ Lee mas