0.0
0 críticas
22.34 MB
Everyone
Calificación de contenido
4.6K
Descargas
Jahis captura de pantalla 1 Jahis captura de pantalla 2 Jahis captura de pantalla 3 Jahis captura de pantalla 4 Jahis captura de pantalla 5 Jahis captura de pantalla 6 Jahis captura de pantalla 7 Jahis captura de pantalla 8 Jahis captura de pantalla 9 Jahis captura de pantalla 10 Jahis captura de pantalla 11 Jahis captura de pantalla 12 Jahis captura de pantalla 13 Jahis captura de pantalla 14 Jahis captura de pantalla 15 Jahis captura de pantalla 16 Jahis captura de pantalla 17 Jahis captura de pantalla 18 Jahis captura de pantalla 19 Jahis captura de pantalla 20

Jahis descripción

JAHIS eesmärgiks on jahipiirkonna kasutaja ja jahimehe poolt õigusaktidega määratud kohustuste tõhusam täitmine. Jahidokumentatsiooni haldamine ja ulukiseireandmete kogumine. Jahimehe ja jahipiirkonna vahelise infovahetuse operatiivsemaks muutmine ning luua süsteem paberivaba jahi võimaldamiseks.
↓ Lee mas