Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 icon

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 APK

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017
1352 votes, 4.49556/5

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 description:

LICH VIET NAM - LICH VAN NIEN 2017: Ứng dụng Lich Viet tra cứu âm lịch số 1 VIỆT NAM

LICH VIET 2017: là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng.

LỊCH VẠN NIÊN 2017 cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Các chức năng chính:
- Xem lịch ngày.
- Xem lịch tháng.
- Lich am duong: Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm nhanh chóng và chính xác.
- Xem thời tiết hàng ngày theo địa điểm.
- Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng thái biến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.
- Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ở khắp các chủ đề.
- Xem hướng và ngày giờ xuất hành.
- Widget giờ, ngày, tháng.
- Viết ghi chú theo lịch âm hoặc dương.
- Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị.
- Hỗ trợ cả các dòng máy màn hình nhỏ (240x320).

Vui lòng để lại lời bình và đánh giá của bạn. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hơn cho sản phẩm. LICH VIET NAM - perpetual calendar 2017: Application Lich Viet lunar lookup 1 VIETNAM

VIET LICH 2017: is a FREE app, helps you lookup lunar calendar convenient and quick.

2017 perpetual calendar so you can see information about the calendar date, lunisolar calendar months and a lot of other useful information.

Main fuction:
- View calendar days.
- See the calendar month.
- Lunisolar calendar: Exchange calendars negative to positive, positive to negative quickly and accurately.
- View daily weather by location.
- View circadian rhythm: tell you information about the state of health changes, emotional, his intellect to arrange appropriate work time.
- Van vows: vows hundred texts spread throughout the theme.
- View the direction and departing date.
- Widget hours, days, months.
- Write a note or negative calendar.
- Allows custom color display.
- Supports both the small screen series (240x320).

Please leave a comment and your rating. Your encouragement is great motivation for us to continue to upgrade the product more complete.
Show more
Older version of Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 APK
Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.8.2 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.8.2 for Android Android 4.0.3

Update on: December 04 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 22.41 MB (23,497,075 bytes)

Download APK (22.41 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.8.1 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.8.1 for Android Android 4.0.3

Update on: December 01 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 22.10 MB (23,169,914 bytes)

Download APK (22.10 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.5 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.7.5 for Android Android 4.0.3

Update on: November 14 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 21.10 MB (22,129,077 bytes)

Download APK (21.10 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.4 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.7.4 for Android Android 4.0.3

Update on: November 07 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 21.10 MB (22,129,529 bytes)

Download APK (21.10 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.3 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.7.3 for Android Android 4.0.3

Update on: October 27 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 21.31 MB (22,346,545 bytes)

Download APK (21.31 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.7.1 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.7.1 for Android Android 4.0.3

Update on: October 12 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 21.31 MB (22,342,157 bytes)

Download APK (21.31 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.4 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.6.4 for Android Android 4.0.3

Update on: September 25 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 44.89 MB (47,073,500 bytes)

Download APK (44.89 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.2 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.6.2 for Android Android 4.0.3

Update on: September 18 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 44.76 MB (46,937,652 bytes)

Download APK (44.76 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.6.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.6.0 for Android Android 4.0.3

Update on: September 15 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 44.76 MB (46,937,228 bytes)

Download APK (44.76 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.5.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.5.0 for Android Android 4.0.3

Update on: August 26 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.57 MB (47,785,589 bytes)

Download APK (45.57 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.3 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.4.3 for Android Android 4.0.3

Update on: July 21 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.48 MB (47,688,280 bytes)

Download APK (45.48 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.2 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.4.2 for Android Android 4.0.3

Update on: May 24 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.48 MB (47,686,548 bytes)

Download APK (45.48 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.1 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.4.1 for Android Android 4.0.3

Update on: May 19 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.48 MB (47,686,416 bytes)

Download APK (45.48 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.4.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.4.0 for Android Android 4.0.3

Update on: May 18 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.48 MB (47,686,252 bytes)

Download APK (45.48 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.3.1 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.3.1 for Android Android 4.0.3

Update on: May 15 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.47 MB (47,683,907 bytes)

Download APK (45.47 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.2.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.2.0 for Android Android 4.0.3

Update on: May 04 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.46 MB (47,663,096 bytes)

Download APK (45.46 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.1.1 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.1.1 for Android Android 4.0.3

Update on: April 29 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.44 MB (47,646,218 bytes)

Download APK (45.44 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.1.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.1.0 for Android Android 4.0.3

Update on: April 22 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 45.43 MB (47,641,438 bytes)

Download APK (45.43 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 2.7.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 2.7.0 for Android Android 4.0.3

Update on: March 26 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 30.19 MB (31,653,637 bytes)

Download APK (30.19 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 2.6.6 for Android 4.0.3 APK file

Version: 2.6.6 for Android Android 4.0.3

Update on: March 17 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 30.19 MB (31,654,178 bytes)

Download APK (30.19 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 2.6.5 for Android 4.0.3 APK file

Version: 2.6.5 for Android Android 4.0.3

Update on: March 05 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 30.19 MB (31,654,010 bytes)

Download APK (30.19 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 2.5.3 for Android 4.0.3 APK file

Version: 2.5.3 for Android Android 4.0.3

Update on: February 22 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 30.04 MB (31,500,326 bytes)

Download APK (30.04 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 2.5.2 for Android 4.0.3 APK file

Version: 2.5.2 for Android Android 4.0.3

Update on: February 21 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 19.02 MB (19,948,211 bytes)

Download APK (19.02 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 1.1.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 1.1.0 for Android Android 4.0.3

Update on: January 13 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 17.59 MB (18,442,299 bytes)

Download APK (17.59 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 1.1.0 for Android 4.0.3 APK file

Version: 1.1.0 for Android Android 4.0.3

Update on: December 29 16

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 17.94 MB (18,806,212 bytes)

Download APK (17.94 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 3.8.3 for Android 4.0.3 APK file

Version: 3.8.3 for Android Android 4.0.3

Update on: December 07 17

Signature: 3c225f910a11330dc65f8ff0602aa826105d7c94

Size: 22.41 MB (23,496,923 bytes)

Download APK (22.41 MB)

Lich Viet Nam - Lich Van Nien 2017 for APK file

Version: for Android

Update on: November 14 17

Size: 21.10 MB (22,129,077 bytes)

Download APK (21.10 MB)

User reviews
 avatar

Tốt

Khoa IT avatar

Khoa IT

Đẹp và nhẹ Thêm chức năng sync lịch hẹn lên google calendar và widget nữa là ngon

Le KP Ng avatar

Le KP Ng

No widget as described Khong ho tro widget nhu gioi thieu trong description

 avatar

ftrfy dep good

nam ho nhat avatar

nam ho nhat

Tiện ích thật, tốt đấy