5.0
8 críticas
8.34 MB
Everyone
Calificación de contenido
26
Descargas
Love Swim captura de pantalla 1 Love Swim captura de pantalla 2

Acerca de estas aplicaciones

Love Swim was developed by people who love swimming for the community.

Calificación y revisión

5.0
8 calificaciones
5
4
3
2
1

Love Swim descripción

1. Phục vụ mọi đối tượng mong muốn học bơi và luyện tập bơi. Để từng bước chinh phục các thử thách trong suốt quá trình luyện tập.
2. Giúp các HLV dễ dàng đưa các bài tập cho học viên và theo dõi quá trình luyện tập của học viên.
3. Love SWIM sẽ là phần mềm ghi lại kẠt quả luyện tập một cách chính xác nhất tại bể bơi. Ai cũng có thể biẠt được tốc độ bơi, số vòng bơi, mức độ hoàn thành bài tập, kẠt quả luyện tập cuối buổi tập của mình. Để xây dựng mục tiêu luyện tập những ngày tiẠp theo, để hướng đẠn đích mình mong muốn (chẳng hạn như ấn định luyện tập Ironman bơi 1,9km trong 40 phút; Bơi 1000m trong 20 phút; Bơi 5000m trong 120phút; Bơi 10km; Bơi 21km…)
4. Giúp tổ chức các giải bơi Online, Offline một cách dễ dàng với bảng số liệu kẠt quả hiển thị cập nhật tức thời.”
↓ Lee mas