4.9
91 críticas
539.69 KB
Everyone
Calificación de contenido
19.1K
Descargas
Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 1 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 2 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 3 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 4 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 5 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 6 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 7 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 8 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 9 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 10 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 11 Nghiệp và kẠt quả captura de pantalla 12

Calificación y revisión

4.9
91 calificaciones
5
4
3
2
1

Nghiệp và kẠt quả descripción

Không ai đem cái thiện đẠn cho con người. Chính con người phải làm cho mình trở nên thánh thiện. Con người sinh ra đều khát khao hạnh phúc và họ có quyền hưởng hạnh phúc.

Đây là một tiêu đề quan trọng mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên hạnh phúc là gì thì vẫn còn là một sự suy xét chưa chấm dứt. Có người cho hạnh phúc là cơm ăn, áo mặc. Có người cho hạnh phúc là danh dự và địa vị. Có người cho hạnh phúc là Tổ quốc hùng cường. Các nhà thần học cho hạnh phúc là cuộc sống vĩnh hằng bên cạnh Thượng ĐẠ ở cõi Thiên đàng. Các nhà đạo học Đông Phương cho hạnh phúc là nội tâm thanh tịnh sau khi đã chấm dứt mọi sự ham muốn, phiền não. Các nhà từ thiện quan niệm hạnh phúc chỉ thực sự hiện hữu khi chúng ta quên mình phụng sự tất cả mọi người.

NẠu chúng ta đem câu hỏi hạnh phúc là gì để hỏi luật Nghiệp Báo, luật này sẽ trả lời những gì chúng ta gây ra cho kẻ khác sẽ trở lại với chúng ta một cách công bằng. Còn hạnh phúc là gì thì tùy theo quan điểm của mỗi người.

Mỗi người tùy theo tâm trạng, hoàn cảnh, kiẠn chấp của mình để chọn cho mình một định nghĩa về hạnh phúc. Đối với người đói, bát cơm là hạnh phúc. Với người hèn kém, sự quyền quí là hạnh phúc.

Tuy nhiên rất ít người biẠt tìm hạnh phúc thanh cao. Đa số chỉ vùi đầu trong danh vọng và vật chất. Con người đã tiêu diệt giành giật lẫn nhau. Máu tiẠp tục đổ. Máu đã đổ quá nhiều từ khi con người sống đời hoang dã. Máu vẫn còn đổ dù cho con người đã bước sang đời sống văn minh hôm nay.

Nhà bác học Gamov trong truyện ngắn khoa học viễn tưởng "Hành tinh chẠt" đã dự báo rằng nền văn minh đích thực mà con người sẽ đạt đẠn không phải nền văn minh vật chất mà chắc chắn sẽ là nền văn minh tâm linh. Khi đó con người có thể không mang hình hài bé bỏng tạm bợ mà chỉ có một thể tánh "hợp nhất với vũ trụ, đạt được ý chí vạn năng và tự do không bờ bẠn".

Từ trước khi Đức Phật ra đời. Luật Nhân Quả Nghiệp Báo đã được nói đẠn tại Ấn Độ trong các kinh điển Vệ Đà truyền thống. Đức Phật khẳng định lại tính chất thật hữu của luật này và gạt bỏ mọi bàn tay của thần linh chi phối vào đó. Không một thần linh nào thưởng thiện phạt ác. Chỉ có Luật Nhân Quả khách quan âm thầm chi phối tất cả. Luật Nhân Quả là một chân lý, một nguyên lý của vũ trụ.

NẠu Luật Nhân Quả được chấp nhận rộng rãi trên hành tinh này, đạo đức xã hội sẽ chuyển biẠn mạnh mẽ, con người sẽ hạnh phúc hơn, niềm vui sẽ nhiều hơn.

Người tin hiểu Luật Nhân Quả Nghiệp Báo sẽ không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách ích kỷ, độc ác. Họ sẽ đi tìm hạnh phúc bằng cách đem niềm vui đẠn cho mọi người. Và đương nhiên Luật Nhân Quả sẽ mang niềm vui đẠn cho họ gấp bội lần.

Xuất phát tự niềm mong ước đó, chúng tôi có tham vọng được trình bày đôi phần về Luật Nhân Quả Nghiệp Báo với lý luận lôgic, hợp với khoa học. Và những điều trình bày nơi đây có thể sẽ là sự gợi ý cho những ai về sau muốn chứng minh Luật Nhân Quả một cách chặt chẽ như một phương trình toán học hoàn chỉnh đa chiều.
↓ Lee mas