4.6
15 críticas
32.12 MB
Everyone
Calificación de contenido
3.2K
Descargas
Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam captura de pantalla 1 Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam captura de pantalla 2 Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam captura de pantalla 3 Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam captura de pantalla 4 Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam captura de pantalla 5

Calificación y revisión

4.6
15 calificaciones
5
4
3
2
1

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam descripción

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu là một ngôi nhà xây nên từ những viên gạch đóng góp từ nhiều đơn vị, cá nhân trong cộng đồng. Nhằm mục đích phát triển Ngôn Ngữ Ký Hiệu, nguồn di sản văn hóa quý giá của người Việt Nam nói chung và người ĐiẠc / KhiẠm Việt Nam nói riêng.

Hiện nay Từ Điển đã tập hợp được trên 7000 videos từ vựng từ khắp tất cả các vùng miền trên đất nước.
↓ Lee mas