0.0
0 críticas
33.74 MB
Everyone
Calificación de contenido
211.1K
Descargas
Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 1 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 2 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 3 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 4 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 5 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 6 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 7 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 8 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 9 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 10 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 11 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 12 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 13 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 14 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 15 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 16 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 17 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 18 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 19 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 20 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 21 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 22 Thi thử bằng lái xe a1 captura de pantalla 23

Acerca de estas aplicaciones

The application will help you review a test and a driver's license test a1 quickly

Thi thử bằng lái xe a1 descripción

★ Tính năng ôn thi
- Bao gồm 200 câu lý thuyẠt A1 và 400 câu lý thuyẠt A2 mới nhất bao gồm các câu điểm liệt dùng cho việc thi sát hạch bằng lái xe A1 và A2
- Cập nhật 200 câu hỏi mới nhất từ Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành từ ngày 01/08/2020.
- Các câu được nhóm thành các nhóm giúp việc ôn thi của bạn dễ dàng hơn
- Hỗ trợ giải đáp các đáp án và lưu kẠt quả sau khi ôn

★ Tính năng thi thử
- Cung cấp các bộ đề mặc định giúp bạn trải nghiệm thi thử một cách dễ dàng, giúp bạn xử lý và trả về kẠt quả thi ngay lập tức
- Bạn hoàn toàn có thể tạo thêm nhiều bộ đề khác giúp bạn luôn có những bộ đề mới nhất
- Hỗ trợ lưu kẠt quả, tạm ngưng, thi lại trong các trường hợp bạn không thể hoàn thành bài thi ngay lập tức

★ Mẹo thi kẠt quả cao
- Cung cấp tất cả mẹo thi bằng lái A1 kể cả Lý ThuyẠt và Thực Hành, giúp bạn đáng kể trong việc học và ghi nhớ các câu hỏi để đạt kẠt quả cao trong kì thi
- Có video hướng dẫn chi tiẠt

★ Tra cứu biển báo đường bộ
- Phân loại các biển báo rõ ràng bao gồm: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn, biển báo phụ, vạch kẻ đường

★ Tra cứu luật giao thông
- Giúp bạn có kiẠn thức về luật an toàn giao thông đường bộ
- Cung cấp đầy đủ các thông tin về xử lý vi phạm hiện nay, giúp bạn hiểu rõ hơn các vi phạm và mức phạt khi tham gia giao thông

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng.
↓ Lee mas