0.0
0 críticas
356.34 MB
Everyone
Calificación de contenido
17
Descargas
Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 1 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 2 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 3 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 4 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 5 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 6 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 7 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 8 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 9 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 10 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 11 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 12 Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie captura de pantalla 13

Gilbert Pidcock's Ghost Menagerie descripción

As you explore the park you’ll encounter a collection of extraordinary beasts that lived here not so long ago but are now - for a variety of reasons - all gone.

Through the magic of animation you can bring them back to life and listen to the stories they have to tell about them and their world - and us and ours.

And you can do all of this at whatever pace you like, whenever you like and as many times as you like…

Wrth i chi anturio drwy’r parc byddwch yn dod ar draws casgliad o anifeiliaid rhyfeddol a arferai trigo yma, heb fod yn amser maith yn ôl, ond sydd am resymau amrywiol wedi hen ddiflannu erbyn hyn.

Medrwch chi eu hadfywio drwy hud a lledrith animeiddio a gwrando ar y straeon sydd ganddynt i’w hadrodd ynglŷn â’u hunain a’u byd - a ninnau a’n byd ninnau.

A medrwch chi wneud y cyfan yn eich pwysau, pryd bynnag a chynifer o weithiau ag ydych chi’n dymuno...
↓ Lee mas

Versiones anteriores